Paramparaa – The Tradition Continues…

Ashtaaksharam Upanyasam by U.Ve. D​​​.​​​Srinivasan swamy of Tirukkurungudi

Learn Stotras, Divya Prabandham, Sanskrit and Nithya Karma

EVENTS

Local   Temple   NRI   Pontiffs’ Tour