Paramparaa – The Tradition Continues…

Bhagyada Lakshmi Baramma Song by Usha Venkatesan from Harur

https://paramparaa.bandcamp.com/track/bhagyada-lakshmi-baramma-song

Let’s listen to this Varalakshmi Vratham special song by Usha Venkatesan from Harur and enjoy.