Paramparaa – The Tradition Continues…

Makara Sankramana Tarpana Sankalpam by U.Ve. Chakravarthy Ranganathachariyar, Tirupati